Multisport


Multisport – Stworzyliśmy obozy, które są połączeniem wszystkich dyscyplin, w których się specjalizujemy i mamy sprawdzone w praktyce. Jest to możliwość poznawania i uczenia się nowych sportów, takich jak: Parkour, Judo, Yachting, Windsurfing i Optimist. Każdego dnia podejmujemy inne aktywności które realizujemy z najbardziej elastycznym programem.
  • Terminy obozu
  • Promocje
  • Ramowy plan i regulamin
  • Zakwaterowanie
  • Atrakcje
  • Informacje dodatkowe
  • Galeria
  • Dokumenty do pobrania
  • Płatności
  • Transport
I turnus: 24.06 – 2.07 . 2018 - Ośrodek „Kaszub”

  • Multisport – cena 1550 zapisz dziecko
  • *Aktualnie brak miejsc. Prosimy skontaktować się w sprawie listy rezerwowej.II turnus: 2 - 10.07 . 2018 - Ośrodek „Kaszub”

  • Multisport – cena 1550 zapisz dziecko
  • *Aktualnie brak miejsc. Prosimy skontaktować się w sprawie listy rezerwowej.III turnus: 10-15.07 . 2018 – 6 dni Ośrodek „LKS” w porcie Jachtowym
  • każdy z rodzeństwa zniżka 50

  • 50 dla uczestników którzy byli z Nami w zeszłych latach

  • Promocje łaczą się. Odbierz rabat 100


Ramowy plan dnia
  • 8:00 – pobudka
  • 8:15 – rozruch
  • 9:00 – śniadanie
  • 10:00 – trening specjalistyczny dla każdego profilu
  • 12:00 – trening uzupełniający dla każdego profilu
  • 14:30 – obiad
  • 15.00 – 16:00 – czas odpoczynku, zajęć indywidualnych, odwiedzin
  • 16:00 – zajęcia wspólne – ogólnorozwojowe
  • 18:30 – kolacja
  • 19:30 – zajęcia wieczorne
  • 21:30 – przygotowanie do ciszy nocnej
  • 22:00 – cisza nocna


Regulamin obozu

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Uczestnik imprezy powinien:
  • czynnie uczestniczyć w zajęciach podczas obozu;
  • chętnie pracować w grupie, współdziałać podczas gier i zabaw;
  • być samodzielnym, punktualnym;
  • dbać o porządek;
  • samodzielnie korzystać z łazienki oraz toalety;
  • umiejętnie werbalizować swoje potrzeby;
  • okazywać empatię oraz udzielać pomocy słabszym lub chorym kolegom;
  • być kulturalnym , szanować innych uczestników;
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa.


Uczestnik ma prawo do:
  • organizacji, przygotowań i udziału we wszystkich zajęciach;
  • zgłaszania wychowawcy propozycji lub uwag w sprawie imprezy i organizacji zajęć programowych;
  • korzystania z urządzeń i dostępnego sprzętu za wiedzą i zgodą wychowawcy;
  • bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy lub kierownika imprezy.


Obowiązki uczestników :
  • dbanie o higienę osobistą, porządek w pomieszczeniach i otoczeniu;
  • przestrzeganie rozkładu dnia;
  • poruszanie się po drogach bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  • w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia albo w przypadku zauważenia objawów choroby u innego uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wychowawcy lub kierownika imprezy.


Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawców i kierownika.
Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy lub poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy.
Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (również e-papierosów), picia alkoholu lub stosowania innych substancji psychoaktywnych.
Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione podczas zajęć.
Korzystanie z telefonu możliwe jest w czasie odpoczynku poobiedniego. Telefony będą przechowywane u wychowawców i udostępniane w przeznaczonym do tego czasie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy.

Kary stosowane przez kierownika imprezy:
  • ustne pouczenie;
  • poinformowanie o niestosownym zachowaniu Uczestnika rodziców/opiekunów;
  • uzasadnione pisemnie usunięcie z obozu na koszt opiekunów Uczestnika.


Warunkiem zastosowania kary jest spełnienie co najmniej jednego z warunków:
  • uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu imprezy;
  • uczestnik zachowuje się agresywnie.


W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zachowań spowodowanych chorobami lub innymi podobnymi stanami (np. padaczka, nerwica, stany zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnika oraz innych osób), o których organizator nie został poinformowany, uczestnik może zostać usunięty z imprezy. Usunięcie następuje na koszt opiekunów uczestnika. Usunięcie uzasadnia się pisemnie.
Kierownik imprezy jest zobowiązany do realizacji programu imprezy, zastrzega sobie jednak prawo do jego zmiany (np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy z powodu winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
Uczestnictwo w obozie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Ośrodek wypoczynkowy "Kaszub"


Ośrodek wypoczynkowy "Kaszub" znajduje się w miejscowości Charzykowy (woj. pomorskie) odległej od Chojnic o 5 km, we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego na Pomorzu Kaszubskim. Położony bezposrednio nad rozległym Jeziorem Charzykowskim (1348 ha) oraz w sąsiedztwie Parku Narodowego i  masywów leśnych Borów Tucholskich, posiada dla tego rejonu charakterystyczny mikroklimat. Położenie w lasach Zaborskiego Parku Krajobrazowego nad Jeziorem Charzykowskim sprzyja aktywnościom sportowym i turystyce dzięki walorom widokowym i przyrodniczym. testOśrodek "LKS"


Ośrodek "LKS" znajduje się miejscowości Charzykowy (woj. pomorskie). Położony bezposrednio w Porcie Jachtowym nad rozległym Jeziorem Charzykowskim.
Do Państwa dyspozycji mamy przestronne pokoje, które pomieszczą 45 obozowiczów. Uczestnicy zakwaterowani są w 12 pokojach na piętrze, w których są umywalki, natomiast kompleks łazienkowo - prysznicowy i WC znajdują się w części współnej budynku.
Klub Żeglarski dysponuje podstawowym kompletem urządzeń:
  • port jachtowy
  • sprzęt wodny
  • stołóka na terenie ośrodka
  • salka wykładowa
  • hangary
Atrakcje :

    Parkour
    Judo
    Taniec
    Rejsy jachtami
    Windsurfing
    Banan wodny
    Kajaki
    Rowery wodne
    Gry i zabawy
    Park rozrywki
    Warsztaty artystyczne
    Wieczory filmowe
    Dyskoteki


Co należy ze sobą zabrać:

Dokumenty:
  • legitymacja szkolna lub dowód tożsamości,
  • karta kwalifikacyjna jeżeli nie została wcześniej dostarczona.

Ubrania:
  • sztormiak, zamiast niego można zabrać kurtkę i spodnie nieprzemakalne,
  • czapka z daszkiem,
  • okulary przeciwsłoneczne,
  • strój kąpielowy, kąpielówki,
  • może przydać się zimowa czapka,
  • koszulki z krótkim rękawem,
  • przynajmniej dwie ciepłe bluzy na chłodniejsze dni i wieczory,
  • oprócz krótkich spodenek warto zabrać cieplejsze spodnie,
  • bielizna oraz skarpetki na zmianę lepiej spakować ich nieco więcej niż ilość dni obozu,
  • buty: klapki, sandały, miękkie nie ślizgające się obuwie sportowe, oraz buty piankowe niezbędne
  • podczas zajęć na wodzie,
  • warto zabrać ubrania dyskotekowe.

Niezbędne przybory:
  • krem z wysokim filtrem UV,
  • przybory toaletowe(kosmetyki, dwa ręczniki - kąpielowy oraz mniejszy do wycierania twarzy i rąk)

Warto zabrać:
  • latarkę,
  • kieszonkowe

Wyżywienie
W stołówce ośrodka (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Wpłatę zaliczki w wysokości 350zł należy dokonać do 7 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem danego obozu

Wpłaty dokonujemy przelewem:
SPORTOWE LATO KAROL JĄCZKOWSKI
ul. Krótka 3, Charzykowy
Bank Millennium
Nr rachunku : 98 1160 2202 0000 0002 4776 0805

W tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko dziecka
numer rezerwacji np. Rezerwacja nr 278
wybrany obóz i turnus
rodzaj transportu (własny / grupowy)
numer kontaktowy opiekuna

Faktura:
Dane zostawiamy w formularzu zgłoszeniowym podczas nadawania numeru rezerwacji.

Promocje : 50 zł dla rodzeństw i dodatkowe 50 zł dla uczestników co byli z Nami w zeszłych latach
Promocje łaczą się. Odbierz rabat 100 zł.

TRANSPORT ZBIOROWY NA OBÓZ:
24.06 – 2.07.2018 Gdańsk – Charzykowy – Gdańsk
2.07 – 10.07.2018 Gdańsk – Charzykowy – Gdańsk
10.07 – 15.07. 2018 Gdańsk – Charzykowy – Gdańsk


Zbiórka: w dniu rozpoczęcia każdego obozu o godzienie 10:00
Miejsce: Parking przy hali AWFiS Gdańsk Oliwa ul. K. Górskiego 1
Koszty: Gdańsk – Charzykowy – Gdańsk = 60 zł

TRANSPORT WŁASNY:
przyjazd do ośrodka – od 13:00
odbiór z ośrodka – do 13:00

REGULAMIN TRANSPORTU
  • Uczestnicy są zobligowani do podróży pod opieką Opiekuna.
  • Transport może odbywać się pociągami PKP lub autokarami. W przypadku mniejszej ilości osób transport może odbywać się busami .
  • Autokary oraz busy posiadają ważne badania techniczne, które są kontrolowane przez odpowiednie służby drogowe.
  • Uczestnicy wybierający transport łączony zobowiązani są do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi (ważnej legitymacji szkolnej). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną dopłatę w wyniku nałożonej kary przez przewoźnika.
  • Organizator, w przypadku transportu pociągiem PKP, poinformuje Opiekuna, nie później niż na 2 dni przed wyjazdem, o której godzinie ma stawić się na stacji, z którego peronu odjeżdża dany pociąg i w którym wagonie będzie jechał jego podopieczny.
  • Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio do transportu powrotnego.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień dotyczących transportu. O zmianach Organizator poinformuje Uczestników najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na na inny, wymieniony w punkcie 2.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi Uczestników najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem zbiórki.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania transportu z danej miejscowości. O odwołaniu transportu Organizator powiadomi Uczestników najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania na trasie przesiadek.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawiennictwa Uczestnika w miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie.